Jak przygotować rzut nieruchomości?

Możesz użyć darmowych programów np. Paint lub narysować go ołówkiem na kartce. Rysunek nie musi oddawać dokładnych proporcji, ważne jest to, aby był podany wymiar każdej ściany, a także jej grubość. Zmierz dokładnie w cm wszystkie ściany i zaznacz je na rysunku. Jeśli chcesz uzyskać świadectwo dla mieszkania, lokalu w budynku, zaznacz ściany które dzielą mieszkanie od sąsiadów, klatki schodowej – oznacz z kim/czym sąsiadują. Dla osób przygotowujących dane do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej bardzo istotne są dane czy dana ściana oddziela pomieszczenie od innego mieszkania, czy jest ścianą szczytową. Zaznacz na rysunku miejsca, gdzie znajdują się drzwi i okna., podaj ich wymiary na rysunku lub formularzu. Zmierz wszystkie elementy konstrukcyjne – wnęki, wystające ze ściany pilastry, podciągi, obniżenia sufitu, itd. – naszkicuj je na rzucie. W przypadku skosów, zmierz wysokość ściany w najniższym i najwyższym punkcie, a także odległość punktu w którym zaczyna się skos od przeciwległej ściany. Zaznacz na planie strony świata – to bardzo ważne dla poprawnego obliczenia parametrów cieplnych, które zawarte są w świadectwie.

Przykładowy rzut mieszkania wykonany w programie Paint.